Skip to main content

PSI EXAM QUESTIONS IN KANNADA

Police Sub Inspector Examination Expected Question answers published here by www.questionpapersdownload.com in association with www.coatalhut.in

1. ನಿಮಗೆ ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲವಾದರೆ ಅದು ?
a. ಸಮೀಪದೃಷ್ಠಿ
b. ದೂರದೃಷ್ಠಿ
c. ಮಂದದೃಷ್ಠಿ
d. ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಾ

2. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ನೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು....???
A.1989
B.1999
C.2009
D.2013

3. ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಯೋಜನೆ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಯಾವುದು ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ....???
A. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ
B. ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ
C. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್
D. Software


4. ಭಾರತ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ವೀಸಾ ರಹಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು.....????
A.ರಷ್ಯಾ
B.ಸ್ಪೆನ್
C.ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್
D.ಚೀನಾ

5. ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಡಗು ನೌಕೆ ಯಾವುದು....???
A.ಆ್ಯಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಸೀಸ್
B.ಒಯಾಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸೀಸ್
C.ಹಾರ್ಮೋನಿ ಆಫ್ ಸೀಸ್
D.ತೋಲ್‌ಸ್ತೋಯ್ ಟವರ್

6. ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕರನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವು ಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರಣ ಚಳುವಳಿಯ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು......??
A. ಕಸ್ತೂರಭಾ ಗಾಂಧೀ
B. ಆಚಾರ್ಯರು ಕೃಪಲಾನಿ
C. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ
D. ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ


7. 4)ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಸೇನಾವಿಭಾಗವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇನೆ(INA) ಎಂದು ಯಾರು ಕೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು...??
A.ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೊಸ್
B.ಸುಬಾಸ್ ಚಂದ್ರ ಬೊಸ್
C. ನೆಹರೂ
D. ವಲ್ಲಾಬಾಯಿ ಪಟೇಲ್

8. "ಮಹದ್' & ಕಾ'ಲಾರಾಂ' ದೇವಾಲಯ ಚಳುವಳಿಗಳನದನ್ನು ರೂಪಿಸಿದವರು......???
A. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್
B. ಸು. ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್
C. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಜಾದ್
D. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್

9. ಏಷ್ಯನ್ ಏರ್ ಗನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಷಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ದೇಶ....???
A.ಭಾರತ
B.ಚೀನಾ
C.ಇರಾನ್
D.ಜಪಾನ್

10. 2015ರ ವಿದೇಶ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ/FDI(ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ) ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ.....???
A.55
B.102
C.135
D.117

Popular posts from this blog

PDO EXAM QUESTION PAPER

Panchayath Raj related and General questions for PDO Recruitment exam preparation CLICK HERE FOR PDO PREVIOUS QUESTION PAPER PAGE NO. 01-05  PART II RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYAT RAJ QUESTIONS - PAGE NO. 6-10 CLICK HERE FOR PDO QUESTION PAPER PAGE NO. 11-14- General Kannada CLICK HERE FOR PDO QUESTION PAPER PAGE NO. 15-19- General English CLICK HERE FOR PDO QUESTION PAPER PAGE NO. 20-23- General Knowledge MORE PDO EXAM QUESTIONS 1. NGO can run by A. One pioneer B. Single trustee C. A board of trustees D. All above Answer:  D. All above 2. Meaning of BPL in the context of rural development in India is A. Bellow Poverty Line  B. Bellow Passing Level C. Backward & Poor Level  D. Backward & Poverty Line Answer:  A. Bellow Poverty Line  3. This programme is related with farmers‟ training A. FTEP  B. FTC  C. KVK  D. All above Answer:  D. All above 4. Taluka Panchayat is also known as  A. Pancha

PDO PREVIOUS YEAR QUESTION PAPERS

The PDO (Panchayath Development Officer) and Panchayath Secretary Examinations will be conducted by Karnataka Examination Authority. The Online registrations will be starting from 16/09/2016. Most candidates are requested us to provide previous question papers of PDO Examination. The Question papers of PDO Examination conducted in the year 2011 is published here. For more PDO Exam Questions Click here PART 1 COMPUTER KNOWLEDGE QUESTIONS PDO Exam Question Paper Page 2 PDO Exam Question Paper Page 3 PDO Exam Question Paper Page 4 PDO Exam Question Paper Page 5 CLICK HERE FOR PDO QUESTION PAPER PAGE NO. 01-05  PART II RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYAT RAJ QUESTIONS - PAGE NO. 6-10 CLICK HERE FOR PDO QUESTION PAPER PAGE NO. 11-14- General Kannada CLICK HERE FOR PDO QUESTION PAPER PAGE NO. 15-19- General English CLICK HERE FOR PDO QUESTION PAPER PAGE NO. 20-23- General Knowledge MORE PDO EXAM QUESTIONS Click here to Join Our Facebook group to ge

3rd YEAR BA OLD QUESTION PAPERS

KARNATAKA STATE OPEN UNIVERSITY (KSOU) Click  the following links to download old question papers of 3rd Year BA Examination 3rdd Year BA Question Papers-   Jul 2009      Exam 3rd Year BA Question Papers-    Oct 2009    Exam 3rd Year BA Question Papers-  2010       Exam 3rd Year BA Question Papers-    2011    Exam KSOU BA QUESTION PAPERS KSOU QUESTION PAPERS BA QUESTION PAPERS More  BA Question papers for download For more details  click here  or visit  http://ksoumysore.edu.in  

RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYAT RAJ QUESTIONS- PDO EXAM QUESTION PAPER 2011

PANCHAYAT DEVELOPMENT OFFICER EXAM QUESTION PAPER PART II RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYAT RAJ QUESTIONS Published @ www.questionpapersdownload.com The Part 2 Questions of PDO Examination held in the year 2011 from Question No. 31 to 60 is uploaded here. Click on the following files to download PDO Rural Development and Panchayath Raj Questions Section Question  paper- Page No 6to 10 For more PDO Exam Questions Click here PART II RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYAT RAJ QUESTIONS PDO Exam Question Paper Page 6 PDO Exam Question Paper Page 7

RAILWAY STAFF NURSE EXAM QUESTION PAPER

MINISTRY OF RAILWAYS RAILWAY RECRUITMENT BOARD GOVERNMENT OF INDIA STAFF NURSE RECRUITMENT QUESTION PAPER FOR DOWNLOAD Click the following link to download Staff Nurse Recruitment Exam Question paper in pdf. format 1. The Civil Disobedience Movement was started in the year : A) 1905 AD B) 1920 AD C)l 9 3 0 AD D) 1942 AD 4. The currency of Japan is : A)Yen B) Pound C) Yuan D) Peso 9. Identify the part of Human Stomach which connects/joins with Oesophagus A) Fundus B)Cardia C) Body D) Pylorus 13. What is the chemical name of Aspirin (ASA) ? A) Acetic Salicyclic Acid B  Acetyle Salicyclic Acid C) Acetone Salicyclic Acid D) Amide Salicyclic Acid 16. Mohan and Sonan, together can do a job in 12 days. Sohan alone can do this job in 28 davs. In how Many days can Mohan alone do this job ? A)21 days B) 16 days C) 24 days D) 20 days RRB STAFF NURSE QUESTION PAPER WITH ANSWER- CLICK HERE CLICK HERE FOR RRB STAFF NURSE QUESTION PAPER 2015

VILLAGE ACCOUNTANT QUESTION PAPER

VILLAGE ACCOUNTANT QUESTION PAPER From the year 2024 the village Accountants Recruitment selection is based on the Marks secured in the Examination conducted by KEA. till 2023 the VA Recruitment was done on the basis of Marks Secured in the 2nd PUC Examination. So you can refer the model question papers of VA Examination uploaded by us. VA Exam Question Papers- click here VAO Exam Question Papers- click here VA Recruitment General Knowledge Question paper.pdf  VA Recruitment General Kannada Question paper.pdf  VA Recruitment General English Question paper.pdf  Previous update.... Village Accountants are recruited in all the districts of Karnataka on the basis of marks secured by the candidates in PUC (10+2). But its found that most students searching for Village Accountant Old Question papers/ Village Accountant Model Question papers etc. But no one will get question papers online, because Competitive examination was not conducted for Village Accountant Recruitment as of November 201

KSOU 2ND BA OLD QUESTION PAPERS

KARNATAKA STATE OPEN UNIVERSITY Click  the following links to download old question papers of 2nd Year BA Examination Published @  www.questionpapersdownload.com 2nd Year BA Question Papers-  Jul 2009     Exam 2nd Year BA Question Papers-  Oct 2009  Exam 2nd Year BA Question Papers-  2010     Exam 2nd Year BA Question Papers-  2011  Exam KSOU BA QUESTION PAPERS KSOU QUESTION PAPERS BA QUESTION PAPERS

PDO EXAM QUESTION PAPER DOWNLOAD- GENERAL ENGLISH

PDO EXAM QUESTION PAPER GENERAL ENGLISH QUESTIONS Published @  www.questionpapersdownload.com The General English Section Questions of PDO Examination held in the year 2011 from Question No. 91 to 120 is uploaded here. Click on the following files to download PDO General English Section Question  paper- Page No 15 to 19. PDO Question paper Page No. 15

PDO GENERAL KANNADA QUESTIONS

PDO EXAM QUESTION PAPER GENERAL KANNADA QUESTIONS Published @ www.questionpapersdownload.com The General Kannada Section Questions of PDO Examination held in the year 2011 from Question No. 61 to 90 is uploaded here. Click on the following files to download PDO General Kannada Section Question  paper- Page No 11 to 14. PDO Exam Question Paper Page 11 PDO Exam Question Paper Page 12 PDO Exam Question Paper Page 13 PDO Exam Question Paper Page 14 CLICK HERE FOR PDO QUESTION PAPER PAGE NO. 01-05  PART II RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYAT RAJ QUESTIONS - PAGE NO. 6-10 CLICK HERE FOR PDO QUESTION PAPER PAGE NO. 11-14- General Kannada CLICK HERE FOR PDO QUESTION PAPER PAGE NO. 15-19- General English CLICK HERE FOR PDO QUESTION PAPER PAGE NO. 15-19- General Knowledge MORE PDO EXAM QUESTIONS

1ST YEAR BAMS QUESTION PAPERS

Padarth Vigyan evam Ayurvedka Itihas - Paper I  Question paper Padarth Vigyan evam Ayurvedka Itihas - Paper II  Question paper Sanskrit  Question paper Kriya Sharir - Paper I  Question paper Kriya Sharir - Paper II  Question paper Rachna Sharir - Paper I  Question paper Maulik Siddhant Evam Ashtang Hridaya  Question paper